This site uses a module created by best online poker sites.

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

 
Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny 
 
 
Organ prowadzący szkołę - stowarzyszenie Jasnogórska Szkoła Chóralna pozyskała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego / Centrum Edukacji Artystycznej dotację na zadanie pod nazwą ?Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną? . Otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 6335,00 zł. którą przeznaczono na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole. Od 1 września 2016 r. w ustawie o systemie oświaty w art.67 ust.1 pkt 4 zaczął obowiązywać zapis, zgodnie z którym do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z ?Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, spełniającej szczegółowe wymagania w przepisach dotyczących działalności leczniczej?. Pozyskana dotacja pozwoliła doposażyć nasz gabinet w nowoczesny sprzęt medyczny, co poprawi jego funkcjonalność oraz bezpieczeństwo naszych dzieci.