Program "Szkoła bez barier"

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone w naszej szkole metodą Helen DoronDzięki staraniom dyrekcji naszej szkoły została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu systemowego ?Szkoła bez barier!?. Ze środków projektu sfinansowany zostanie m.in. zakup zestawu komputerowego oraz projektora multimedialnego. Zostanie doposażona baza dydaktyczna w zależności od potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego prowadzone metodą Helen Doron. Jedenaścioro dzieci weźmie udział w zajęciach pt. "Giętkość języka" z poprawy, jakości mowy i komunikacji prowadzone przez dyplomowanego logopedę.

Czytaj więcej...